DGKC Control Documentation


Skip Navigation Links.
Skip Navigation LinksHome Page > API Reference > General Computing > IBitmap_DG Go to ActiveX docs Search Documentation


IBitmap_DG Interface

GetBitmapData
GetInfo
GetBits

IBlob_DG GetBitmapData()


Bitmap_DG GetInfo()


IBlob_DG GetBits()